REGULAMIN

 

I. Informacje ogólne


1. Sklep internetowy www.systemlinkowy.pl jest własnością firmy CHRIS Krzysztof Sawicki, ul. Szwedzka 23/77, 30-324 Kraków, NIP: 676-208-76-75, REGON: 357156530.

Nr konta: 34 1140  2017 0000 4702 0254 0417

Adres e-mail: biuro@systemlinkowy.pl        
Telefon: +48 12 267 07 69 (opłata zgodna z cennikiem operatora).

2. Definicje:

a)    Sprzedawca – CHRIS Krzysztof Sawicki, ul. Szwedzka 23/77, 30-324 Kraków.

b)    Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną dokonująca zakupu w sklepie internetowym www.systemlinkowy.pl.

 

 

II. Składanie zamówienia

 

3. Prezentacja towarów w sklepie internetowym www.systemlinkowy.pl nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży jest chwila potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

4. Klient może składać zamówienia poprzez sklep internetowy www.systemlinkowy.pl lub drogą e-mailową, pod adresem: biuro@systemlinkowy.pl.

5. W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym Klient może dokonać rejestracji w systemie informatycznym sklepu bądź dokonać zakupu bez rejestracji.

 

 

III. Ceny i płatności

 

6. Wszystkie ceny w sklepie internetowym www.systemlinkowy.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawia faktury VAT. W tym celu należy wybrać odpowiednią opcję przy składaniu zamówienia. Faktury VAT przesyłane są w paczce z towarem.

8. Klient może dokonać wyboru pomiędzy następującymi sposobami płatności:

a) płatność gotówką przy odbiorze osobistym;

b) płatność przelewem;

c) płatność elektroniczna przy użyciu serwisu Przelewy24 (szybki przelew internetowy);

d) płatność kartą kredytową w systemie on-line. Operatorem kart płatniczych jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP: 7792369887, Regon: 301345068.

e) płatność za pobraniem.

 

 

IV. Realizacja zamówienia i dostawa towaru

 

9. Przez realizację zamówienia należy rozumieć wysłanie przesyłki zawierającej zamówione towary lub przygotowanie towarów do odbioru osobistego. Czas realizacji zamówienia nie obejmuje dostawy towaru.

 

10. Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych.

11. Realizacja zamówienia rozpoczyna się następnego dnia roboczego po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadku wyboru płatności przelewem realizacja zamówienia rozpoczyna się następnego dnia roboczego po dniu zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy. W przypadku płatności kartą kredytową realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPro o dokonaniu płatności przez Klienta.

 

12. Aktualny status swojego zamówienia można sprawdzić logując się na swoje konto w sklepie internetowym, dostępne dla Klientów zarejestrowanych.

  1. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy towaru:

a) odbiór osobisty w siedzibie firmy w Krakowie, możliwy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą – koszt 0 zł;

b) dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS (Standard) – koszt 20 zł(przedpłata), 28 zł (pobranie);

c) dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej (wysyłka jest realizowana tylko we wtorki i czwartki) – koszt 12,50 zł (przedpłata), 20,50 zł (pobranie).

Wysyłka towarów powyżej 30 kg – wycena indywidualna.

14. Czas dostawy jest zależny od wybranego sposobu dostawy i wynosi do 2 dni roboczych.

15. Koszty dostawy naliczane są na etapie składania zamówienia.

 

 

V. Reklamacje

 

16. Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym www.systemlinkowy.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad.

  1. Odbierając przesyłkę zaleca się sprawdzić jej stan i zawartość przy kurierze czy pracowniku Poczty Polskiej. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub niezgodności towarów z zamówieniem, kurier lub pracownik Poczty sporządza tzw. „protokół szkody”.

18. W przypadku zakupu towarów przez osoby niebędące konsumentami w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), rękojmia za wady fizyczne rzeczy (art. 556 § 1 Kodeksu Cywilnego) jest wyłączona. W przypadku stwierdzenia wad towaru, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy ze Sklepem.

19. Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od chwili jego wydania.

20. W przypadku stwierdzenia wad towaru, reklamacja może być złożona w dowolnej formie. Termin do złożenia reklamacji wynosi 1 rok od dnia stwierdzenia istnienia wady.

21. Konsument może wskazać w reklamacji jedno z następujących żądań: wymiany towaru na nowy; naprawy towaru; obniżenia ceny oraz – wyłącznie w przypadku wady istotnej – odstąpienia od umowy.

22. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji.

23. Informujemy o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (opis zasad dostępu do tych procedur znajdą Państwo na stronie: www.uokik.gov.pl).

24. Reklamacje można kierować na adres:

CHRIS Krzysztof Sawicki

Ul. Szwedzka 23/75

30-324 Kraków

 

 

VI. Gwarancja

 

25. Towary sprzedawane w sklepie internetowym www.systemlinkowy.pl mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta.

26. Jeśli gwarancja została udzielona, jej warunki zostały zamieszczone w karcie gwarancyjnej.

 

VII. Odstąpienie od umowy

 

27. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), konsument który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty doręczenia lub wydania towaru. Uprawnienia do odstąpienia od umowy nie przysługują Klientom niebędącym konsumentami w rozumieniu ustawy.

28. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na następującym formularzu: [link do formularza]. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

29. Konsument jest zobowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia, przy czym konsument jest zobowiązany pokryć wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

30. W przypadku gdy charakter towaru nie pozwala na zwykły sposób wysyłki, Sprzedawca zobowiązuje się do odbioru towaru na swój koszt.

31. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci konsumentowi wszystkie uiszczone przez niego płatności, z tym zastrzeżeniem, że koszty doręczenia konsumentowi towaru zostaną zwrócone do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli Klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu. Zwrot płatności nastąpi w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy lub do dnia otrzymania zwracanego towaru.

32. Klient może ponieść odpowiedzialność za pogorszenie stanu zwracanej rzeczy.

 

VIII. Ochrona danych osobowych

 

33. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

34. Administratorem danych osobowych jest CHRIS Krzysztof Sawicki, ul. Szwedzka 23/77, 30-324 Kraków, NIP: 676-208-76-75, REGON: 357156530;

35. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy oraz, jeśli Klient wyraził na to zgodę, także w celu marketingu produktów i usług administratora danych. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane podmiotom uczestniczącym w wykonaniu zawartej umowy, w celu jej wykonania: operatorom poczty, kurierom, operatorom płatności;

36. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

37. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

38. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pośrednictwem systemu PayPro, dane osobowe Klienta są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000347935.

 

 

 

IX. Postanowienia końcowe

 

39. Oferta objęta promocją obowiązuje do momentu wyczerpania się zapasów lub oznaczonego terminu, zgodnie z odrębnie określonymi warunkami promocji.

40. Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r.